31/8/2016
Ελέυθερη Κατάδυση στο φορτηγό πλοίο Avantis III
19/8/2016
Σχολεία Ελεύθερης Κατάδυσης - Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου
16/7/2016
Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης 2ου Επιπέδου
18/7/2016
3/9/2016
Σχολείο Κριτών AIDA International
14/10/2016
Σχολείο 2ου Επιπέδου στην Αθήνα
20/4/2017
Ημερομηνίες Σχολείων για τον μήνα Μάιο
18/8/2017
Ημερομηνίες Σχολείων Ελεύθερης Κατάδυσης